Pokud potřebujete pomoc s vytvořením objednávky. Neváhejte, rád pomůžu 605 105 026 - Viktor

Turbo kvasnice pro ovocné kvasy

Existuje několik důvodů, proč používat turbo kvasnice při výrobě ovocných kvasů:

  1. Výtěžnost kvasu: Použití turbo kvasnic může zvýšit výtěžnost kvasu až dvakrát ve srovnání s přírodním kvašením nebo použitím vinných kvasnic. To znamená, že se získá více alkoholu z daného množství cukru.

  2. Výraznější chuť a vůně: Turbo kvasnice přispívají ke vzniku výraznější chuti a vůně výsledného produktu. Díky specifickým kvasinkovým kmenům se mohou vyvinout zajímavé aroma a charakteristické příchutě.

  3. Kvašení dosucha: Turbo kvasnice mají schopnost zkvasit cukr takřka úplně, čímž se dosáhne vysokého stupně fermentace. To znamená, že výsledný kvas bude mít minimální zbytkový cukr, což je žádoucí především u suchých a méně sladkých kvasů.

  4. Zamezení zkažení kvasu: Díky rychlému a čistému kvašení turbo kvasnicemi je riziko zkažení kvasu sníženo. Turbo kvasnice mají silnou kvasnou aktivitu a rychle přeměňují cukry na alkohol, což minimalizuje možnost růstu nepožadovaných mikroorganismů.

  5. Rychlý a čistý proces: Turbo kvasnice jsou navrženy tak, aby poskytovaly rychlý a čistý kvašný proces. Díky své schopnosti rychle kvasit mohou snížit celkovou dobu kvašení a zkrátit čekací dobu na výsledek.

Použití turbo kvasnic do ovocných kvasů přináší tedy výhody ve formě vyšší výtěžnosti, výraznější chuti a vůně, dosušení kvasu, minimalizace rizika zkažení a rychlého a čistého kvašení.

Vysoká výtěžnost ovocných kvasů za použití turbo kvasnic:

Použití turbo kvasnic při výrobě ovocných kvasů přináší vysokou výtěžnost díky speciálně kultivovaným čistým kvasnicovým kmenům a kvalitním živinám obsaženým v nich. Turbo kvasnice jsou extrémně odolné vůči alkoholu a dokáží fermentovat až do obsahu alkoholu 23 %. Naopak, pokud při založení kvasu nepoužijete žádné kvasnice nebo použijete vinné kvasnice, kvasný proces se zastaví přibližně na 10 % obsahu alkoholu, a v případě vinných kvasnic maximálně na 12 %, přičemž kvasinky následně uhynou.

Použitím turbo kvasnic může být dosaženo vysokého obsahu alkoholu v ovocném kvasu až 18 % nebo dokonce více. Konečná výtěžnost produktu může být až dvojnásobná ve srovnání s přírodním kvašením nebo použitím vinných kvasnic. Je třeba poznamenat, že výtěžnost závisí i na kvalitě použitého ovoce pro založení kvasu a na teplotních podmínkách během kvašného procesu.

Takže využití turbo kvasnic při výrobě ovocných kvasů umožňuje dosáhnout vysokého obsahu alkoholu a zvýšené výtěžnosti, což přispívá ke vzniku silnějšího a účinnějšího produktu.

Výraznější vůně a chuť výsledného produktu:

Použití turbo kvasnic při výrobě ovocných kvasů umožňuje dosáhnout vysokého obsahu alkoholu v kvasu, což má za následek zvýšenou extrakci a maceraci ovoce. Díky tomu se uvolňují více aromatické látky a chuťové složky z ovoce, což přispívá k výraznější a chutnější vůni a chuti finálního produktu.

Turbo kvasnice jsou speciálně vyšlechtěny pro efektivní a rychlou fermentaci, která vede k produkci vyššího obsahu alkoholu. Během tohoto procesu se enzymy v kvasinkách podílejí na rozkladu cukrů obsažených v ovoci a přeměně na alkohol. Tím se zajišťuje nejen vysoký obsah alkoholu, ale také zvýšená extrakce aromatických a chuťových složek z ovoce.

Výsledkem je ovocný kvas s intenzivnější vůní a bohatou chutí, který nabízí silnější senzorický zážitek. Turbo kvasnice umožňují dosáhnout těchto výsledků v krátkém časovém období, což zaručuje rychlý a čistý kvašný proces.

 Vykvášení „dosucha“:

Díky vysoké toleranci turbo kvasnic vůči alkoholu je možné dosáhnout kompletního vykvašení veškerého přírodního zkvasitelného cukru přítomného v kvasu. Kvasnice budou aktivní až do okamžiku, kdy ve fermentujícím kvasu již nezbývá žádný cukr, který by mohly přeměnit na alkohol. Výsledkem je vykvašení kvasu na suchou úroveň, což znamená, že v kvasu nezůstává žádný zbytkový cukr.

Při správném dodržení všech podmínek pro kvalitní kvašný proces, jako je správná teplota, vhodné živiny pro kvasinky a další faktory, nedochází k žádným ztrátám po skončení fermentace. To znamená, že maximální výtěžnost je dosažena, a ve finálním produktu nezůstává žádný nepřeměněný cukr, který by ovlivňoval jeho chuť, kvalitu nebo trvanlivost.

Vysoká tolerance turbo kvasnic a jejich schopnost kompletně vykvasit cukr přispívá k zajištění optimálního výsledku při výrobě kvasů s vysokým obsahem alkoholu, a to bez ztrát a s maximální výtěžností.

Zamezení zkažení kvasu:

Vysoký obsah alkoholu ve vykvašeném kvasu má konzervační účinek. Při dosažení hladiny alkoholu kolem 15 % v kvasu (po dokončení kvašení) se kvas takzvaně "zalihuje", což znamená, že se vytvoří dostatečné množství alkoholu, které brání plesnivění kvasu a dalšímu kvašení. Přírodní kvasinky, které jsou citlivé na vyšší hladiny alkoholu (obvykle uhynou při 8 až 10 % alkoholu), nejsou schopny přežít v takovém prostředí.

Díky tomu má ovocný kvas, který byl vykvašen pomocí turbo kvasnic a dosáhl vysokého obsahu alkoholu, dlouhou trvanlivost. Při správném skladování a ochraně před vlivy vzduchu a světla může takový kvas vydržet až rok bez toho, aniž by ztratil svou kvalitu nebo se znehodnotil. To je díky kombinaci vysokého obsahu alkoholu a konzervačního účinku, který zabraňuje růstu mikroorganismů a plesní.

Použití turbo kvasnic při výrobě ovocného kvasu urychluje kvašení, a za vhodných podmínek může tento proces trvat pouhých 14 dní. Díky vysoce aktivním a odolným kvasinkám obsaženým v turbo kvasnicích je fermentace rychlejší než při použití přírodních kvasinek nebo jiných typů kvasinek.

Rychlý a čistý kvasný proces:

Turbo kvasnice jsou speciálně vyšlechtěné kultury kvasinek s vysokou schopností rychlého a efektivního přeměňování cukru na alkohol. Tím umožňují zkrácení doby fermentace. Nicméně, je důležité dodržovat správné podmínky pro kvašení, jako je optimální teplota, správné množství živin a správný poměr cukru a ovoce, aby byl zajištěn kvalitní výsledek.

Je však třeba mít na paměti, že konkrétní doba kvašení může záviset na specifických faktorech, jako je druh ovoce, teplota prostředí a další proměnné. Proto je důležité pečlivě sledovat proces kvašení a přizpůsobit jej potřebám a podmínkám daného receptu.

Zdroj: Internetový obchod „EkoNádobí“ 

Autor:  Viktor Mykhailiuk